Здраве,Гастроентерология,Лабораторни изследвания
Неинвазивен тест с фекална проба M2-PK (Пируват киназа) е скринингов метод за поставяне на ранна диагноза при рак на дебелото черво или доброкачествени полипи ...