"Устойчиво управление на туризма" плюс подарък курс "Лични продажби" с достъп 30 дни от The Academy Online

45.45лв. 239.00лв.
"Устойчиво управление на туризма" плюс подарък курс "Лични продажби" с достъп 30 дни от The Academy Online
"Устойчиво управление на туризма" плюс подарък курс "Лични продажби" с достъп 30 дни от The Academy Online
"Устойчиво управление на туризма" плюс подарък курс "Лични продажби" с достъп 30 дни от The Academy Online
45.45лв. 239.00лв.

Устойчивият туризъм е Туризъм, който взима предвид настоящото и бъдещото си влияние над икономиката, обществото и околната среда и задоволява нуждите на посетителите, индустрията, природата и приемните общности. Устойчивият туризъм също трябва да поддържа високо ниво на задоволеност на туристите, да им предостави съдържателно преживяване, повишавайки информираността им относно проблеми свързани с устойчивостта и да ги приканва към устойчиви туристически практики.
Дистанционният курс "Лични продажби" е за всички търговци или собственици на бизнес, които искат ясна, точна и подредена методология за успешни продажби, която да могат да приложат веднага в своята работа и да видят реални резултати. По време на обучението ще разкриете тайната как най-добрите търговци се научават да виждат през очите на своите клиенти.

Етикети: