Онлайн курс "Речева комуникация" с достъп 30 дни от академия за онлайн обучение The Academy Online

21.21лв. 159.00лв.
Онлайн курс "Речева комуникация" с достъп 30 дни от академия за онлайн обучение The Academy Online
Онлайн курс "Речева комуникация" с достъп 30 дни от академия за онлайн обучение The Academy Online
Онлайн курс "Речева комуникация" с достъп 30 дни от академия за онлайн обучение The Academy Online
21.21лв. 159.00лв.

Курсът представя основните понятия в речевата комуникация – речева ситуация, речев акт, адресант, адресат, референт. Разглежда принципите на кооперацията и на вежливостта в комуникативния кодекс, характеризира развитието на речта у детето, както и речевите особености според пола и националната принадлежност. Обръща внимание на комуникативния статус на изказването (съобщителни, въпросителни, подбудителни, желателни изказвания). Анализира писмената и устната комуникация, слушането като активен процес.
Целта на курса е да даде на курсистите както теоретични знания, така и практически умения за създаване на комуникативно правилно устно или писмено изказване, съобразено и с изискванията на речевия етикет.
– Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 27 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс.
– Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Структура на речевата комуникация; Адресант. Идентификация на речевия акт; Писмената комуникация; Подбудителни изказвания; Развитие на речта у детето; Как да влияем на хората чрез речта си и други.

Етикети: