Онлайн курс по "Психология и здраве" с достъп до платформата 30 дни от The Academy Online

30.30лв. 129.00лв.
Онлайн курс по "Психология и здраве"  с достъп до платформата 30 дни от The Academy Online
Онлайн курс по "Психология и здраве"  с достъп до платформата 30 дни от The Academy Online
Онлайн курс по "Психология и здраве" с достъп до платформата 30 дни от The Academy Online
30.30лв. 129.00лв.

ООбучението дава знания за предмета, изследователските методи и практическите приложения на „Психология на здравето” като нова академична и професионална област. Изучават се здравето, болестта, здравните грижи в тяхната многоаспектна обусловеност от социо-културни, икономически, екологични и психологически фактори. Представени са основните теоретични подходи и изследователски методи. В макро-социален план се обръща внимание на социално-статусните, джендър и етническите диференциации на нагласите към здраве и здравните поведения. В отделни теми са разгледани основните рискови фактори, които водят до заболеваемост и смъртност в индустриалните общества: стрес, нездравословни хранителни навици, свръхконсумация на алкохол, интензивно тютюнопушене, рискови сексуални поведения. Специално внимание се обръща на темата за стреса, стратегии за справяне и управление на стреса за подобряване на здравето и качеството на живота като са разгледани и поведенчески интервенции за копиране на стреса. В курса са застъпени също така темите за програми за промоция на здраве, превенция на болести и стилове на комуникация лекар-пациент, както и ролята на медиите и медийните кампании за промяна на здравното поведение.

Етикети: