Онлайн курс "Експериментална психология" с достъп 30 дни от академия за онлайн обучение The Academy Online

35.35лв. 239.00лв.
Онлайн курс "Експериментална психология" с достъп 30 дни от академия за онлайн обучение The Academy Online
Онлайн курс "Експериментална психология" с достъп 30 дни от академия за онлайн обучение The Academy Online
Онлайн курс "Експериментална психология" с достъп 30 дни от академия за онлайн обучение The Academy Online
35.35лв. 239.00лв.

Съдържанието на курса обхваща теми от методологията на емпиричните психологични изследвания, като акцентът е поставен върху експериментът – основен метод за верификация на изследователските хипотези в контекста на различните психологични теории. Обсъдени са различни аспекти на дизайна, организацията и реализацията на експерименти; проблемите с вътрешната и външна валидност. Освен това, разгледани са и други изследователски стратегии и методи, включително корелационните и квазиексперименталните изследвания, наблюдението и самонаблюдението, интервюто.

Етикети: