Избери си да дишаш! Световен ден на околната среда

Хората са едновременно креатури и създатели на своята околна среда, което им дава възможност за растеж. В дългата еволюция на човешката раса е достигнат етап, когато чрез бързото ускоряване на науката и технологията, хората са придобили силата да трансформират околната среда.

Организацията на обединените нации, която осъзнава, че защитата и подобряването на човешката околна среда е основен въпрос, който засяга благосъстоянието на народите, е определила 5 юни като Световен ден на околната среда. Отбелязването на този ден ни дава възможност за отговорно поведение от страна на хора, предприятия и общности в опазването на околната среда. След като започна през 1974 г., датата се превърна в глобална платформа за обществени контакти, която се отбелязва в повече от 100 страни.

„Да победим замърсяването на въздуха“

Всеки Световен ден на околната среда е организиран около тема, която фокусира вниманието върху особено належаща грижа за околната среда. Темата за 2019 г. „Да победим замърсяването на въздуха“ е призив за действие за борба с тази глобална криза. Избрана от тазгодишния домакин, Китай, темата ни кара да обмислим как можем да променим нашето ежедневие, за да намалим количеството замърсяване на въздуха и да осуетим приноса му към глобалното затопляне.

Какво причинява замърсяване на въздуха?

Разбирането на различните видове замърсяване и как то влияе на нашето здраве и околната среда ще ни помогне да предприемем стъпки за подобряване. Често не можете дори да го видите, но замърсяването на въздуха е навсякъде. Не можем да спрем да дишаме, но можем да направим нещо за качеството на въздуха. Девет от десет души по света са изложени на мръсен въздух. Няма съмнение – изправени сме пред спешна задача.

Домакинство – Основният източник на замърсяване на въздуха в домакинствата е изгарянето на изкопаеми горива, дървесина и други горива на базата на биомаса. Около 3,8 милиона преждевременни смъртни случаи са причинени от замърсяването на въздуха в закрити помещения всяка година.

Промишленост – В много страни производството на енергия е водещ източник на замърсяване на въздуха. Електрическите централи за изгаряне на въглища имат основен принос.

Транспорт – Глобалният транспортен сектор представлява почти една четвърт от свързаните с енергията емисии на въглероден диоксид и този дял нараства. Емисиите от транспорта са свързани с близо 400 000 преждевременни смъртни случаи.

Селско стопанство – Има два основни източника на замърсяване на въздуха от селското стопанство: добитък, който произвежда метан и амоняк, и изгаряне на селскостопански отпадъци. Около 24% от всички емисии на парникови газове в света идват от земеделие, горско стопанство и друго земеползване.

Други източници – Не всички замърсявания на въздуха идват от човешка дейност. Вулканични изригвания, прашни бури и други природни процеси също предизвикват проблеми.